Šta 4meeting pruža?

Pomoću 4meeting aplikacije imaćete precizan uvid u sve događaje bilo kad i bilo gde, a dovoljno je samo da imate pristup internetu. Jednostavno grafičko okruženje omogućava upotrebu aplikacije bez prethodne obuke.

4meeting unapređuje organizacionu komunikaciju kroz informisanje o internim i eksternim sastanicima (u okviru departmana ili na nivou cele poslovne organizacije).

Prednosti 4meetinga:

  • Sigurnost u organizovanju poslovnih događaja
  • Preciznost, disciplinu i red u planiranju sastanaka
  • Povećanje efikasnosti na nivou organizacije kroz smanjenje utroška vremena i resursa
  • Automatizacija procesa rada čitave poslovne organizacije
4meeting je web rešenje za jednostavno i efikasno organizovanje događaja. Predstavlja podršku sviima koji organizuju događaje bilo koje vrste. Olakšava proces organizacije događaja i svih potrebnih resursa: sala, oprema i usluga. Program omogućava pristup uvek aktuelnim i tačnim podacima i informacijama o događaju, jasno definisanje zadataka i odgovornosti, kontrolu troškova i automatizaciju proces rada. Korišćenjem 4meeting programskog rešenja dobijate više vremena, više energije, manje briga, manje troškova i veće zadovoljstvo.

4meeting omogućava:

Kompletnu organizaciju poslovnih događaja (sastanak sa poslovnim partnerima, konferencija ili prezentacija...).

Pomoću meeting možete rezervisati prostor za sastanke, organizovati neophodnu opremu (računar, projektor, mikrofon...), kao i druge akcije (priprema materijala za učesnike sastanka ili poručivanje kafe tokom pauze).

Prilikom organizacije poslovnog događaja, neohodno je definisati koja osoba je za šta odgovorna. Takođe postoji mogućnost da pojedinac kreira spisak svojih dužnosti . Te dužnosti se baziraju na osnovu odgovornosti koje pojedinac ima.

Aplikacija omogućava i pregled dnevnih i nedeljnih zadataka. Putem 4meeting moguće je organizovati i događaje koji nisu u sferi poslovanja preduzeća (npr.bankete).

U okviru aplikacije postoji mogućnost statističkih pregleda na mesečnom i godišnjem nivou, kako bi se sagledali troškovi i celokupna uspešnost organizovanja ovim putem.

Primer organizovanja poslovnih događaja:

Prezentacija Vašeg preduzeća potencijalnim investitorima.

  • Priprema se spisak dužnosti koje su namenjene odgovornim osobama.
  • Vrši se rezervacija prostora za sastanke prema ugovorenom terminu.
  • Vrši se rezervacije neohodne opreme za sastanak
  • Priprema se materijal za učesnike sastanka i tačno vreme i mesto gde će materijal biti isporučen.
  • Priprema banketa u sklopu prezentacije

Putem aplikacije 4meeting svaki pojedinac ima uvid u dnevni ili nedeljni spisak zaduženja za koje je odgovoran. Takođe omogućen je uvid u dostupnost opreme i pregled zakazanih termina sastanaka.

Prema tome, sve informacije o događaju dostupne su na jednom mestu, u web aplikaciji 4meeting i na taj način omogućeni su uslovi za efikasan poslovni sastanak.