Tehnologije

Nekretnine su razvijane korišćenjem Microsoft alata u programskom jeziku C# i .net frameworku 2.0, a baza podataka se oslanja na Microsoft SQL Server 2005.

Aplikacija za trgovinu nekretninama

Aplikacija je namenjena agencijama za promet nekretnina. Omogućava kreiranje i vođenje detaljne baze podataka o kupcima, agentima, investitorima, lokacijama i naravno nekretninama. Dodatna funkcionalnost omogućava prenos osnovnih javnih informacija iz aplikacije na portal agencije čime se obezbeđuje uvek aktuelna baza dostupna za pretragu kupcima preko interneta.

Funkcionalnosti

  • kreiranje i evidentiranje podataka o klijentima, uključujući i njihovo trenutno interesovanje u vidu sačuvanog filtera za pretragu odgovarajućih nekretnina
  • kreiranje i evidentiranje podataka o pojedinačnim nekretninama uključujući i slike koje se mogu čuvati na mrežnom disku da se ne bi opterećivao server baze podataka
  • evidentiranje podataka o nekretninama koje su ponuđene i koje je klijent lično obišao
  • štampanje rezultata pretrage sa prikazanim ili skrivenim podacima kao što je broj zgrade i broj stana u zavisnosti da li se štampa vrši za klijenta ili za zaposlenog u agenciji
  • pretraga baze korišćenjem velikog broja filtera kao na primer cena, kvadratura, broj soba, spratnost, lift, stanje, grad i deo grada …
  • pretraga iz oglasa po unetom telefonskom broju gde se po rezultatu vidi da li je kao prodavac u pitanju neka postojeća agencija uneta u bazu, prodavac postojeće nekretnine u bazi ili nova nekretnina još neobrađena