4meetingDanieli Automation spa - projekat NUCOR

U saradnji sa partnerima Spin i Danieli Automation spa izvedena je automatizacija za jedan pogon poznatog proizvodjača čelika u Severnoj Karolini, SAD. Projekat je obuhvatao izradu trećeg nivoa automatizacije za čeličanu livenih profila. Sistem čini celovito rešenje: naručivanje materijala, planiranje i nadziranje proizvodnje, transport, fakturisanje i vodjenje skladišta. Sistem preko rezidentnih aplikativnih modula, koji se izvršavaju na serverima, automatski prima podatke iz proizvodnje i menja proizvodni proces artikla od njihovog nastanka do krajnje obrade.

delphioracle

Danieli Automation spa - projekat HiConsole

Program namenjen mašini HiProfile koju proizvodi Danieli Automation spa. Ova mašina u realnom vremenu prati profil čelika koji za vreme visokotemperaturnog valjanja prolazi kroz nju. Merenje se vrši multidimenzionalnim laserskim zracima, zatim se podaci šalju aplikaciji koja u realnom vremenu prikazuje profil čelika, vodi računa o tolerancijama i obaveštava operatera u slučaju da su tolerancije probijene. Takodje, aplikacija vrši snimanje svih podataka, kao i prikaz statistike i pretraživanje podataka.

delphi

Danieli Automation spa - projekat ALC Message Rellay

U saradnji sa partnerom Danieli Automation spa uradjen je projekat koji omogućava povezivanje dva nekompatibilna sistema u proizvodnoj automatici. Pogon kompanije ALC (Allegheny Ludlum Corporation) za proizvodnju nerdjajućeg čelika poseduje stare mainframe računare koji su ovim projektom povezani sa nivoom 2 automatizacije mašina Danieli Automation spa.

delphi mysqlMS queue server