4meetingNekretnine

Program koji je namenjen agencijama za promet nekretnina. Omogućava kreiranje i vođenje detaljne baze podataka nekretnina. Upotrebom programa Nekretnine omogućen je jednostavan prenos podataka iz baze na sajt kao i pretraga i pregled javnih podataka od strane posetilaca sajta. Karakteriše je veoma jednostavna upotreba kako za administratora, tako i za krajnjeg korisnika.

  • Više o aplikaciji Nekretnine možete saznati ovde
dotnet 1.1 sql server

MilkMaid

Program za kontrolu i administraciju specijalizovan za poslovanje u mlekarama. Kreiran je da zadovolji potrebe malih i srednijh mlekara u vezi sa evidencijom prijema i otkupa mleka, izračunavanje premija i dr. Omogućava kreiranje baze podakata dobavljača i pregled podataka bitnih za poslovanje mlekare. Milk Maid je u potpunosti prilagođen domaćem tržištu i zakonima. Program je veoma fleksibilan i poseduje lako upotrebljiv korisnički interfejs kao i višejezičnu podršku.

  • Više o MilkMaid aplikaciji možete saznati ovde
delphi mysql

Itemer

Univerzalni program koji je namenjen preduzećima bez obzira na njihovu delatnost. Služi prvenstveno za katalogizaciju proizvoda, evidenciju kupaca i dobavljača, evidenciju ulaza i izlaza proizvoda, praćenje stanja magacina, izradu kalkulacija i finansijskog pregleda, a istovremeno omogućava i nivelacije.

  • Više o Itemeru možete saznati ovde
delphi mysql