4meeting4Meeting

4meeting je web rešenje za jednostavno i efikasno organizovanje dogadjaja. Predstavlja podršku svima koji organizuju dogadjaje bilo koje vrste. Olakšava proces organizacije dogadjaja i svih potrebnih resursa: sala, oprema i usluga. Program omogućava pristup uvek aktuelnim i tačnim podacima i informacijama o dogadjaju, jasno definisanje zadataka i odgovornosti, kontrolu troškova i automatizaciju proces rada. Korišćenjem 4meeting programskog rešenja dobijate više vremena, više energije, manje briga, manje troškova i veće zadovoljstvo.

  • Više o 4meeting aplikaciji možete saznati ovde
dotnet 1.1 sql serveroracle

Cultural Digital Archive

Cultural Digital Archive (CDA) je web aplikacija namenjena katalogijzaciji kulturnih dobara. Omogućava opis kulturnih dobara u skladu sa CCO standardom, pretraživanje i pregled arhiviranih dobara. Takodje, nudi mogućnost arhiviranja digitalnih dokumenata (tekst, video, slika, itd.) obradjenog entiteta. Aplikacija je multijezična.

  • Više o CDA možete saznati ovde
dotnet 4.0 MySQL

Message-On.net

Message-On.Net je platforma koja nudi automatizaciju procesa i izveštavanje korisnika o rezultatima. Sastoji se iz dva dela: Scheduler i Gateway. Scheduler je aplikacija koja prati listu zadataka, vrši validaciju i izvršava ih na osnovu zadatih parametara. Potpuno je nezavisna i nudi mogućnost rada sa više baza i sistema istovremeno, komunikaciju sa sistemom preko XML komandi i drugo. Gateway aplikacija šalje odgovarajuća obaveštenja korisnicima. Pored toga ona kontroliše komunikacione kanale i služi kao posrednik izmedju različitih klijent aplikacija i Scheduler-a. Obaveštava korisnike o rezultatima izvršavanja zadataka u Scheduler-u, stanjima i sl. Obaveštavanje korisnika se može vršiti SMS porukama, email porukama, kao i na druge načine.

  • Više o Message-On.net možete saznati ovde
dotnet 1.1 oracle

Web FundVoIP Vlakno

Vlakno Suite je komunikaciona aplikacija koja predstavlja poslovni telefonski sistem. To je softversko rešenje koje omogućava integraciju telefonskog sistema u postojeće softverske sisteme. Prilagodjen je i web i desktop aplikacijama. Korišćenjem Vlakno web service-a moguće je u postojeće aplikacije ugraditi i mnogobrojne nove funkcionalnosti.

  • Više o VoIP Vlakno možete saznati ovde
asterisk 1.4 1.6 sql server 2008

qualibusQualibus

Qualibus je softverski alat za menadžment poslovnih procesa, razvijan u periodu 2004-2008 za italijansku firmu Nord Est Systems, koji omogućava bezbedno i efikasno upravljanje korporativnim informacijama, brzo i uredno skladištenje dokumenata, kontrolu troškova, optimizaciju resursa (infrastrukture, mašina i opreme), upravljanje ljudskim resursima i internu komunikaciju.

Qualibus poboljšava definisanje zadataka i odgovornosti, olakšava praćenje i analizu procesa, kao i donošenje odluka na osnovu objektivnih podataka. Korišćenjem ovog softvera povećava se operativna efikasnost i razvija poslovna strategija stalnog poboljšanja performansi u smislu kvaliteta proizvoda, usluga i profitabilnosti.

Qualibus u Italiji koristi preko 100 klijenata iz različitih sektora delatnosti kao sto su: industrija (proizvodnja, projektovanje, izgradnja, instalacije), usluge (trgovina, logistika, turizam, hotelijerstvo), javni sektor (državni organi, javna komunalna preduzeća, škole), zdravlje i nega (bolnice, starački domovi), te razna udruženja.

  • Više o aplikaciji Qualibus možete saznati ovde
delphi sql server