Billans je inovativna web računovodstvena aplikacija, napravljena sa ciljem unapređenja poslovanja, automatizacije biznis procesa i povećanja profita malih i srednjih preduzeća. To je jedinstveno cloud rešenje, bazirano na SaaS modelu (softver kao usluga), koje pored standardnih računovodstvenih modula, uvodi i objedinjuje i druge aspekte poslovanja, uspostavljajući jedinstven system, sa visokim stepenom sigurnosti.

Potrebe klijenata, naše iskustvo i jasna vizija pokazali su da je ovaj poslovni model kao neophodnost, modernog poslovanja, bez obzira da li vam je potreban sistem za upravljanje poslovanjem sopstvene kompanije, ili ste računovodstvena agencija, koja traži bolje i efikasnije načine za vođenje finansija vaših klijenata. Billans nudi pristup aplikaciji sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme – sve što trebate je web pretraživač i internet konekcija.

Finansijski menadžment i računovodstvo

Billans omogućava korisnicima efikasnije tokove komunikacija, strategiju finansijskog poslovanja i pravila, obezbeđujući brže i pouzdanije poslovne odluke. Olakšava kontrolu finansijske operative, praćenje kretanja i stanja finansijskih sredstava, praćenje i realizaciju obaveza i potraživanja, kao i analizu troškova. Svojim funkcionalnostima i jednostavnošću upotrebe obezbeđuje centralizovanu evidenciju, praćenje, upravljanje i analiziranje svih računovodstvenih i finansijskih transakcija u organizaciji.

Reporting, Sistem za upravljanje dokumentima

Aplikacija ima sopstveni sofisticirani scheduling sistem za kreiranje svih izveštaja, kao i sistem za obaveštavanje korisnika. Svi izveštaji se automatski integrišu u dokumentaciju. Obezbeđena je efikasna klasifikacija dokumentacije, obuhvatajući sve tipove dokumenata koji učestvuju u poslovnim procesima, sa definisanim pravima pristupa. Centralizacija arhive olakšava preglednost poslovanja, nadzor i visok stepen sigurnosti, zatim veću brzinu pristupa dokumentima i distribuciju. U sistem je moguće uneti i integrisati dokumente bez obzira na njihov izvor ili oblik – to može biti skenirani dokument, fajlovi različitih tipova, slike, video, audio zapisi, kao i dokumenti nastali integracijom drugih sistema u okviru Billans aplikacije – elektronska pošta (e-mail sadržaji), govorna pošta (voice mail poruke), primljeni/poslati faks ili deljeni dokumenti na kompanijskoj društvenoj mreži. Primer korišćenja možete pogledati ovde...

Scheduler, Sistem za obaveštavanje

Brzina obrade podataka i pravovremeno obaveštavanje su ključni deo Billans-a. Korisnik se preko integrisanog sistema notifikacija automatski obaveštava o završenim radnim zadacima, obrađenim izveštajima ili pristiglim porukama iz nekog drugog modula. Za pojedine delove sistema, korisnik može da bira koji dodatni oblik notifikacije želi (e-mail, sms,..).

Integrisan VoIP

VoIP telefonija je postala neohodnost i standard u modernom svetu poslovanja, zbog svojih dodatnih funkcionalnosti, niske cene, unapređenja produktivnosti i lakoće korišćenja. Uvođenje ovog sistema u Billans aplikaciju je značajno uticalo na prevazilaženje komunikacijskih problema, kako unutar kompanije, tako i sa klijentima, kao i na logičnu sinhronizaciju i automatizaciju procesa sa drugim sistemima unutar aplikacije, a samim tim i na unapređenje poslovanja. Primere korišćenja VoIP-a možete videti ovde...

  • Više o VoIP možete saznati ovde

Kompanijska društvena mreža

Poslovna društvena mreža je platforma koja objedinjuje vaše zaposlene, informacije i aplikaciju, stvarajući fleksibilno okruženje sa bazom znanja gde korisnici mogu doći do potrebnih informacija preko sistema ili drugih zaposlenih unutar organizacije. Pomoću sigurnosnog modela zasnovanog na ulogama u kompaniji i pripadnosti određenoj organizacionoj strukturi, deljenje sadržaja među korisnicima je maksimalno efikasno i produktivno, sa visokim stepenom sigurnosti. Korisnici vide samo sadržaje za koje su nadležni ili koji su im namenjeni, što doprinosi pouzdanosti ovog sistema i značajnom mehanizmu zaštite intelektualne svojine kompanije. Sve aktivnosti je moguće pratiti pomoću sistema notifikacija. Potreba da se ogromna količina znanja i protok informacija unutar kompanije usmeri, centralizuje i promoviše njena efikasnost, uslovila je kontinuiran rad na ovom unapređenju ovog modula.

Poslovne informacije u vašem džepu

U toku je razvoj verzije Billans-a za mobilne uredjaje.

Praćenje transakcija

Sve transakcije unutar sistema se prate i snimaju i dostupne su za reviziju ili rekreiranje stanja.

Sigurnost

Naša firma smatra sigurnost i zaštitu osetljivih finansijskih informacija, od neautorizovanih upada ili pada sistema, najvećim proiritetom i obezbeđuje vašim podacima najviši stepen sigurnosti.

Naš hosting i prateća infrastruktura, za servis kao uslugu, garantuju apsolutnu bezbednost podataka. Sigurno okruženje je podržano fizičkom zaštitom podataka na serveru, kao i samog servera. Serveri imaju SSL digitalne sertifikate, tako da je prenos podataka između korisnika i servisa šifrovan. Spoljni pristup serverima je kontrolisan višestrukim slojevima firewall-a, kao i bezbednosnom mrežnom strukturom u skladu sa svetskim standardima. Imamo automatizovan sistem za backup podataka u više režima – noćni, kompletan nedeljni, inkrementalni backup na svakih 30 minuta, tako da se u svakom trenutku mogu rekreirati podaci ukoliko je potrebno.

  • Za detaljne uslove, cene, kontakt i saradnju na Billansu možete nas kontaktirati ovde